Zgłoszenie awarii

Liczba odwiedzających: 2342

Zgłoszenie awarii:  

  • w godzinach urzędowania biura pod nr tel. tel. 29 742 41 15, wew. 16 lub 19
  • w godzinach 15.00 – 22.00 pod nr telefonu: 505 349 650

Zgłoszenie pozostałych awarii: