Wynajem mieszkań

Liczba odwiedzających: 4287

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych położonych we własnych zasobach mieszkaniowych oraz gminnych zasobach mieszkaniowych:

  • własne zasoby mieszkaniowe – lokale mieszkalne w nowo wznoszonych budynkach, a także lokale mieszkalne zlokalizowane w istniejącym zasobie mieszkaniowym,
  • zasoby komunalne Gminy Wyszków zarządzane przez TBS – lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób mieszkaniowy;