Podstawowe dane

Liczba odwiedzających: 3173

Spółka: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Właściciel: Gmina Wyszków 100% udziałów

Kraj siedziby: Polska

Adres: 07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1

REGON: 550662420

NIP: 762-17-36-221

 

Godziny pracy:

- poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00

- wtorek 7:00 - 16:00

- piątek 7:00 - 14:00

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000142996

Kapitał zakładowy:  5 303 000 PLN

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Wyszków

08 1020 3802 0000 1202 0008 1844

Telefon:  (029) 742-41-15 lub (29) 742-38-29

www: http://tbs-wyszkow.pl

e-mail: wtbswyszkow@tbs-wyszkow.pl

BIP: http://bip.tbs-wyszkow.pl