Inwestycje zrealizowane

Liczba odwiedzających: 1176

 Inwestycje zrealizowane:

 

 

 

  • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 53 lokalami mieszkalnymi, 6 lokalami usługowo - handlowymi i 28 miejscami parkingowymi w garażu podziemnym, przy ul. 1 Maja 23 w Wyszkowie, z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Budynek został zasiedlony w sierpniu 2009r.

 

  • Budowa 2 budynków mieszkalnych w ramach inwestycji p.n.: Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej „Na Skarpie” przy ul. Łącznej w Wyszkowie z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, z udziałem środków finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez BGK rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. Budynki zostały zasiedlone w czerwcu 2019 r.

Zabudowa obejmuje 2 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Łącznej nr 10 i przy ul Łącznej nr 12 oraz uzbrojenie i zagospodarowanie terenu.

 

W budynek przy ul. Łącznej 10 zlokalizowane są 34 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.382,91 m2. Jest to budynek 3-klatkowy, 5-kondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną z 25 miejscami do parkowania samochodów osobowych i 34 komórkami lokatorskimi oraz 4 kondygnacjami mieszkalnymi, w tym poddasze użytkowe.

 

W budynku przy ul. Łącznej 12 zlokalizowanych jest 44 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.756,72 m2, 4-klatkowy, 5-kondygnacyjny, kondygnacja podziemna obejmuje 31 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 44 komórki lokatorskie, 4-kondygnacyjne mieszkalne w tym poddasze użytkowe.

Ściany oraz przegrody pionowe i poziome, zastosowana stolarka i technologia montażu (w warstwie styropianu) spełniają podwyższone normy określone w warunkach technicznych dla budynków mieszkalnych. Mieszkania wyposażone są w piece gazowe kondensacyjne o podwyższonej klasie energetycznej. Na obydwu budynkach  zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne o mocy 7 kW każda.

Na terenie osiedla znajduje się plac zabaw, ławki parkowe, stojaki na rowery oraz wiata do gromadzenia odpadów.

 

Osiedle jest przyłączone do sieci miejskiej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej z podłączeniami światłowodowymi do wszystkich mieszkań.

 

Brama wjazdowa na osiedle i bramy garażowe działają automatycznie, sterowanie pilotami. Brama wjazdowa na osiedle działa w systemie SOS i automatycznie otwiera się sygnały pojazdów karetki, policji, straży pożarnej.

Koszt realizacji zabudowy wynosi 15 mln zł.

Źródła finansowania: kredyt 9 mln zł, pozostałe koszty to środki własne WTBS oraz partycypacje najemców mieszkań.