Wspólnoty Mieszkaniowe

Liczba odwiedzających: 3161

O nas

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działa na rynku nieruchomości od 1998 roku. Aktualnie zarządzamy 28 budynkami na terenie Wyszkowa, w tym wspólnotami mieszkaniowymi, zasobami gminnymi i budynkami własnymi.

Zatrudniamy  fachowców z bogatym doświadczeniem w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami. Nasz zespół to licencjonowani zarządcy nieruchomości, administratorzy oraz księgowe wyspecjalizowane w rozliczaniu Wspólnot Mieszkaniowych.

Naszą ofertę kierujemy do wspólnot mieszkaniowych i deweloperów, którzy chcą powierzyć nam zarządzanie swoimi budynkami.

 

Oferta na zarządzanie

 • W celu stałego utrzymania sprawności technicznej obiektu nasz zespół wyspecjalizowanych fachowców zapewni rzetelną obsługę techniczną Państwa nieruchomości.
 • Zespół doświadczonych księgowych oraz nowoczesny, rozbudowany system stworzony z myślą o nieruchomościach mieszkaniowych umożliwiają prowadzenie rzetelnej i przejrzystej rachunkowości dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej. Jako doświadczeni zarządcy nieruchomości dbamy także o należyty przepływ należności. Monitorujemy na bieżąco zobowiązania Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków, prowadzimy windykację należności od właścicieli lokali i kontrahentów, dzięki czemu nie dopuszczamy do powstania zaległości długoterminowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Obsługa techniczna obejmuje m.in.:

 • przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej,
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie, podmiotom mającym wymagane prawem uprawnienia,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji,
 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku - usuwanie nagłych awarii,
 • przygotowanie planów remontowych,
 • bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
 • kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz planowanymi remontami.

 

W ramach gospodarki ekonomiczno-finansowej oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał,
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości,
 • okresowe sporządzanie  sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
 • windykacja należności,
 • nadzór nad windykacją sądową,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych.

 

W zakres obsługi administracyjno-eksploatacyjnej wchodzą m.in.:

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną,
 • zbieranie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • obecność dedykowanego Administratora na terenie nieruchomości dostosowana do potrzeb mieszkańców i specyfiki obiektu,
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów, dotyczących części wspólnych
 • udzielanie  właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań.

 

W ramach obsługi prawnej i doradztwa zapewniamy m.in.:

 • analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów. Ich ocena a następnie przedstawienie działań optymalizacyjnych,
 • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjach,
 • przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów,
 • zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość.

 

Cennik
Ze względu na szeroki zakres proponowanych usług oraz formę współpracy ostateczna wartość oferty uzależniona jest od zakresu zleconych czynności i jest indywidualnie negocjowana z właścicielami lokali dla danej wspólnoty mieszkaniowej.