Realizowane inwestycje

Liczba odwiedzających: 2478

Wyszkowskie TBS Sp. z o.o. rozpoczęło realizację przedsięwzięcia pn.: Budynek mieszkalny wielorodzinny z podziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Łącznej w Wyszkowie. Projekt przewiduje budowę budynku wielorodzinnego z liczbą 41 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 1782,02 m² oraz 40 podziemnych miejsc parkingowych o łącznej powierzchni stanowisk i komunikacji 1181,10 m2 , 10 miejsc parkingowych na terenie, 40 miejsc postojowych ogólnodostępnych dla rowerów. 

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego o następujących parametrach technicznych: budynek trzy klatkowy, czterokondygnacyjny z poddaszem użytkowym oraz garażami podziemnymi i pomieszczeniami przynależnymi do mieszkań, miejsca parkingowe na terenie z dwoma stanowiskami dla osób z niepełnosprawnością, ciągi komunikacyjne. Planowany termin realizacji: sierpień 2021 – lipiec 2023.

 

Wyszkowskie TBS Sp. z o.o. ma zapewnione środki finansowe na znacznie podwyższone (w odniesieniu do kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na początku 2021 r.) koszty robót budowlanych. Planowane źródła finansowania kosztów inwestycji stanowią: przyznany kredyt preferencyjny z BGK, udzielany w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego, co stanowi 57% środków na finansowanie kosztów  budowy; pozostałe środki finansowe do pełnego zbilansowania kosztów realizacji inwestycji, to środki od przyszłych najemców mieszkań w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów budowy, wpłacanych w formie partycypacji, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 10% kosztów  oraz  środki własne  Wyszkowskiego TBS w wysokości 3% kosztów inwestycji. Koszt przedsięwzięcia wynosi 10.718.043,00 zł.

Planowana inwestycja mieszkaniowa przy ul. Łącznej 8 w Wyszkowie weszła w etap realizacyjny. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony Generalny Wykonawca inwestycji. W  miesiącu sierpniu 2021r. Wyszkowskie TBS przekazało plac budowy wykonawcy, uzgodniony harmonogram zakłada zasiedlenie mieszkań w 2023 r.

Wizualizacja nowego budynku Wizualizacja nowego budynku

Wizualizacja nowego budynku Wizualizacja nowego budynku