Konkurs „Moje Piękne Miasto"

Liczba odwiedzających: 2469

Informacja o celach konkursu

„Moje piękne miasto”

 Od roku 2009 w ramach działalności Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Wyszkowie, a następnie od roku 2012 Wyszkowskie TBS sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości prowadzi szereg działań mających na celu poprawę estetyki w otoczeniu zarządzanych budynków. Jednym z takich działań jest prowadzony cyklicznie konkurs „Moje piękne miasto”, którego celem jest podnoszenie estetyki   budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.  Działania te prowadzone są poprzez zwiększenia zadań wykonywanych przez  mieszkańców tych budynków (koszenie trawników, sprzątanie, wygrabianie, nowe nasadzenia roślin).

Wprowadziliśmy po raz pierwszy nawożenie mineralne  oraz podlewanie trawników w celu poprawy jego wyglądu.

Zarządca nieruchomości wspierał działania podejmowane przez mieszkańców budynków komunalnych,  gdzie wykonano zagospodarowanie terenu.

Od roku 2009 trwa konkurs „Moje piękne Miasto” którego ukoronowaniem jest wręczenie przez Burmistrza Wyszkowa nagród dla osób i społeczności które w sposób szczególny dbają o wygląd otoczenia budynków w których mieszkają.

Ważnym zadaniem realizowanym od 2009 roku jest aktywizacja społeczności mieszkających w budynkach komunalnych  poprzez wspólne uczestnictwo w utrzymaniu  otoczenia.

 

15 Edycja konkursu już za nami!

Relacje z Konkursu