Inwestycje w trakcie realizacji

Liczba odwiedzających: 1148

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozpoczęło budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi miejscami postojowymi przy  ul. Łącznej w Wyszkowie. Projekt przewiduje budowę budynku wielorodzinnego z liczbą 41 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 1782,02 m² oraz 40 podziemnych miejsc parkingowych o łącznej powierzchni stanowisk i komunikacji 1181,10 m2 , 10 miejsc parkingowych na terenie, 40 miejsc postojowych ogólnodostępnych dla rowerów.

Do ogrzewania mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej mieszkania będą wyposażone w indywidualne piece gazowe kondensacyjne.

W celu podniesienia efektywności energetycznej projekt budynku przewiduje docieplenie przegród, w tym klatek schodowych oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wizualizacje budynku:

Wizualizacja nowopostałego budynku  wizualizacja_2.jpg (2.59 MB)

wizualizacja nowopowstałego budynku  wizualizacja nowopowstałego budynku