Program Czyste Powietrze

Liczba odwiedzających: 1581

Zainteresowany Czystym Powietrzem? 

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego świadczy usługi doradcze przy  składaniu wniosków o dofinansowanie w formie dotacji bezzwrotnej do przedsięwzięć   termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Usługa jest odpłatna.

Bezzwrotne dotacje można uzyskać na:

 • wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe (tzw. kopciuchów) na piece nowej generacji, zakup i montaż źródeł ciepła spełniających wymagania określone w programie docieplenie przegród budynku
 • zakup i montaż stolarski okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację OZE (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
   

Poziom dofinansowania:

 • podstawowy, do 40% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (przysługuje beneficjentom, których roczne dochody nie przekroczyły 135 tys. zł)
 • podwyższony, do 70% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dla beneficjentów, których miesięczne dochody na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczyły 1 894,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
 • najwyższy poziom dofinansowania do 100% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dla beneficjentów, których miesięczne dochody na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczyły 1 090,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym).
   logo-cp.png (48 KB)

Uwaga:

Dodatkowe dofinansowanie przysługuje za tzw. kompleksową termomodernizację budynku poprzedzoną audytem energetycznym.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępne na stronie. https://czystepowietrze.gov.pl/

Wszelkie informacje na temat doradztwo w zakresie programu „Czyste Powietrze” uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 29 742 41 15.