Zapytanie ofertowe - Budowa pieczar grobowych na Cmentarzu Miejskim w Wyszkowie.

Data: 18.04.2024 r., godz. 12.04    380
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na budowę pieczar grobowych na Cmentarzu Miejskim w Wyszkowie.

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na budowę pieczar grobowych na Cmentarzu Miejskim w Wyszkowie. 

Ofertę wg załączonego wzoru, należy złożyć do dnia 26.04.2024 r. do godz. 12.00 w formie papierowej w sekretariacie Wyszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1 (pok. nr 2) lub w  formie elektronicznej: wtbswyszkow@tbs-wyszkow.pl z dopiskiem: "Zapytanie ofertowe na: „Budowa pieczar grobowych na Cmentarzu Miejskim”.

 

zapytanie ofertowe.pdf (1.30 MB)

OFERTA +oświadczenie.docx (21 KB)

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty BP.pdf (180 KB)