Ogłoszenie o naborze ofert - Wymiana tablicy głównej i administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prostej 12.

Data: 16.04.2024 r., godz. 15.34    743
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkowie, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Prosta 12, ogłasza nabór ofert na zadanie pn.: „Wymiana tablicy głównej i administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prostej 12”.

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkowie, działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Prosta 12, ogłasza nabór ofert na zadanie pn.: „Wymiana tablicy głównej i administracyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prostej 12”.

Ofertę wg załącznika, w zaklejonej kopercie, należy złożyć do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godziny 12.00 w Sekretariacie Wyszkowskiego TBS Sp. z o.o., ul. Komunalna 1 lub drogą elektroniczną na adres wtbswyszkow@tbs-wyszkow.pl

 

ogłoszenie o naborze ofert 2.pdf (535 KB)

formularz ofertowy 2.odt (8 KB)

klauzula do umowy z Wykonawcą_art13 RODO.odt (10 KB)

Oświadczenie Wykonawcy.docx (13 KB)

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty P12.pdf (178 KB)