Program „Czyste Powietrze”

Liczba odwiedzających: 743

Zainteresowany Czystym Powietrzem?

 

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego doradza i pomaga wypełniać wnioski(usługa odpłatna).

Mieszkańcy, którzy planują wymianę pieców, mogą skorzystać ze środków programu Czyste Powietrze.

 

Bezzwrotne dotacje można uzyskać na:

  • wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe (tzw. kopciuchów) na piece nowej generacji, zakup i montaż źródeł ciepła spełniających wymagania określone w programie
  • docieplenie przegród budynku
  • zakup i montaż stolarski okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację OZE (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych)
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

 

Poziom dofinansowania

  • podstawowy, do 30% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (przysługuje beneficjentom, których roczne dochody nie przekroczyły 100 tys. zł)
  • podwyższony, do 60% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych (dla beneficjentów, których miesięczne dochody na osobę w rodzinie nie przekroczyły 1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.960 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

 

Z doradztwa WTBS skorzystało dotychczas ponad 150 beneficjentów, z pomocy w przygotowaniu wniosku - 100. Łączny koszt przedsięwzięć zrealizowanych przez te osoby to ok. 1.000.000 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje na:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze

czyste_powietrze.png (123 KB)

Wszelkie informacje na temat doradztwo w zakresie programu „Czyste Powietrze” uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 29 742 41 15 w dniach wtorek i czwartek w godzinach 8.00-15.00.