Misja i cele

Liczba odwiedzających: 3321

Misją Spółki jest realizacja polityki mieszkaniowej przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej spółki i wysokiej jakości obsługi klientów.

 

Oprócz podstawowego zadania jakim jest budowa mieszkań na wynajem oraz ich eksploatacja, ustawodawca przewidział dla TBS-ów możliwości innych działań, w szczególności związanych z budownictwem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz pozyskiwanie dodatkowych dochodów.

 

Towarzystwo działa na zasadzie "non profit"; jest nastawione w większym stopniu na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niż generowanie zysków. Wszystkie wypracowane środki przeznacza na realizację podstawowego celu tj. budowę mieszkań.

 

Program społecznego budownictwa czynszowego zakłada stosowanie umiarkowanych czynszów i jest adresowany do gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach, w szczególności rodzin młodych, nie posiadających prawa do własnego mieszkania,  jak również zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego i środków własnych na jego zakup.

 

Czynsz płacony przez najemców powinien być ekonomiczny; jego wysokość musi wystarczyć na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę, pokrycie kosztów eksploatacji i remontów. Wysokość czynszu jest ograniczona ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

 

Dostępność mieszkań na wynajem ułatwia rodzinom mobilność związaną z karierą zawodową. Społeczne budownictwo czynszowe jest rozwiązaniem doskonale wpisującym się  pomiędzy mieszkania socjalne oraz komercyjne. Słusznie więc Towarzystwa są uważane za istotne ogniwa realizacji polityki mieszkaniowej gmin.

 

System społecznego budownictwa czynszowego funkcjonuje w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Umożliwia łączenie kapitałów publicznych z budżetu państwa w formie preferencyjnych kredytów i budżetów gmin oraz osób fizycznych zainteresowanych najmem i zakładów pracy w formie partycypacji.