Zapytanie ofertowe - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Łącznej w Wyszkowie– wykonanie dokumentacji projektowej”.

Data: 02.05.2024 r., godz. 12.40    289
Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Łącznej w Wyszkowie– wykonanie dokumentacji projektowej”.

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkowie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Łącznej w Wyszkowie– wykonanie dokumentacji projektowej”.

Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, ul. Komunalna 1, 07-200 Wyszków, pokój nr 2, w terminie do 7 maja 2024 r., do godziny 11:45.

 

Zapytanie ofertowe WTBS 30 04 2024-1.pdf (343 KB)

OFERTA +oświadczenie - zapytanie ofertowe-3.docx (25 KB)

umowa na prace projektowe - NOWA INWESTYCJA-4.pdf (210 KB)

Mapa do projektu 500 A1 naklejka 1.pdf (70.74 MB)

LINK DO PLANU: https://bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=29852