Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Władze spółki

 

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

1. Grzegorz Nowosielski - Burmistrz Wyszkowa

 

RADA NADZORCZA:

1. Robert Owczarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Zdzisław Mikołajczyk - Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej

3. Andrzej Władysław Piątek - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

ZARZĄD:

1. Marek Siekierski- Prezes Zarządu

2. Sławomir Rutkowski- Członek Zarządu

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej