Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp.z o.o. ul. Komunalna 1

 

ogłasza

 

nabór ofert

(bez stosowania procedur prawo zamówień publicznych).

 

na wykonanie docieplenia elewacji wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul Wł. Sikorskiego 27 w Wyszkowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 4 Wyszkowskiego TBS Sp.z o.o., tel 29 742 38 29  wew 16.

Wybór oferty zostanie dokonany bez udziału oferentów.

Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania wyłącznie oferenta wskazanego do podpisania umowy.