Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej

Informujemy, że ogłoszony został przetarg nieograniczony na

 

docieplenie elewacji ściany wschodniej budynku

przy ulicy Sikorskiego 27 w Wyszkowie.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania

znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

___________________________________________________________________