Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej

 

Podstawowe dane

 

Spółka: Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Właściciel: Gmina Wyszków 100% udziałów

Kraj siedziby: Polska

Adres: 07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1

REGON: 550662420

NIP: 762-17-36-221

 

Godziny pracy:

- poniedziałek, środa, czwartek 7:00 - 15:00

- wtorek 7:00 - 16:00

- piątek 7:00 - 14:00

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000142996

Kapitał zakładowy: 3 394 000 PLN

Konto bankowe: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. o/Wyszków

08 1020 3802 0000 1202 0008 1844

Telefon:  (029) 742 38 29

Faks: (029) 742 38 29

www: http://tbs-wyszkow.pl

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

BIP: http://tbs-wyszkow.bip.org.pl