Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Wynajem mieszkań

 

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych położonych we własnych zasobach mieszkaniowych oraz gminnych zasobach mieszkaniowych:

- własne zasoby mieszkaniowe – lokale mieszkalne w nowo wznoszonych budynkach, a także lokale mieszkalne zlokalizowane w istniejącym zasobie mieszkaniowym,

- zasoby komunalne Gminy Wyszków zarządzane przez TBS – lokale mieszkalne stanowiące gminny zasób mieszkaniowy;

 

 

 

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej