Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej

Informacja o celach konkursu

„Moje piękne miasto”

 

Od roku 2009 w ramach działalności Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Wyszkowie, a następnie od roku 2012 Wyszkowskie TBS sp. z o. o. jako zarządca nieruchomości prowadzi szereg działań mających na celu poprawę estetyki w otoczeniu zarządzanych budynków. Jednym z takich działań jest prowadzony cyklicznie konkurs „Moje piękne miasto”, którego celem jest podnoszenie estetyki   budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.  Działania te prowadzone są poprzez zwiększenia zadań wykonywanych przez  mieszkańców tych budynków (koszenie trawników, sprzątanie, wygrabianie, nowe nasadzenia roślin).

Wprowadziliśmy po raz pierwszy nawożenie mineralne  oraz podlewanie trawników w celu poprawy jego wyglądu.

Zarządca nieruchomości wspierał działania podejmowane przez mieszkańców budynków komunalnych,  gdzie wykonano zagospodarowanie terenu.

Od roku 2009 trwa konkurs „Moje piękne Miasto” którego ukoronowaniem jest wręczenie przez Burmistrza Wyszkowa nagród dla osób i społeczności które w sposób szczególny dbają o wygląd otoczenia budynków w których mieszkają.

Ważnym zadaniem realizowanym od 2009 roku jest aktywizacja społeczności mieszkających w budynkach komunalnych  poprzez wspólne uczestnictwo w utrzymaniu  otoczenia.

 

 

Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć konkursu

 

Nasze miasto coraz piękniejsze

 

Zwycięzcy w kategorii zbiorowej w konkursie „Moje piękne miasto”, mieszkańcy bloku przy ulicy Łącznej 30 przygotowują gablotę, w której wyeksponują swoje konkursowe trofeum – pamiątkowy grawerton – i już planują, jak w kolejnej edycji konkursu upiększą swój ogród. Organizatorzy konkursu podsumowują tegoroczną edycję i też już myślą o kolejnej.

 

Konkurs „Moje piękne miasto” organizują od siedmiu lat wspólnie Zakład Administracji Domów Mieszkalnych, od 2012 roku Wyszkowskie TBS sp. z o. o. Urząd Miejski w Wyszkowie, Ośrodek Pomocy Społecznej. Tegorocznym patronem medialnym konkursu był „Głos Wyszkowa”. W konkursie nagrodzeni zostali ci mieszkańcy zasobów komunalnych, którzy najpiękniej i najatrakcyjniej zagospodarowali tereny wokół swoich bloków i domów.

Komisja konkursowa oceniała wszystkie ogródki w dwu konkursowych wizytacjach 9 czerwca i 30 lipca, każdy z pięciu członków komisji mógł przyznać maksymalnie po dziesięć punktów w pięciu kategoriach – maksymalnie więc można było zdobyć 500 punktów. Najwięcej punktów spośród wszystkich uczestników konkursu – 475 – zdobyli mieszkańcy bloku przy ulicy Łącznej 30 – zwycięzcy w kategorii zbiorowej. 471 punktów w sumie przyznała komisja konkursowa mieszkańcom bloku przy Łącznej 24 – zbiorowo wyróżnionym i nagrodzonym także przez „Głos Wyszkowa”. 374 punkty od komisji dały Zofii Wziątek z ulicy Serockiej I miejsce indywidualnie, a tylko o włos z 372 punktami o zwycięstwo otarła się wyróżniona Grażyna Kurowska z Kościuszki 41b. Wyróżnione zostały także Irena Żołądek z ulicy Daszyńskiego z 368 punktami oraz Barbara Podgórska z ulicy Prostej 8b z 342 punktami.

W porównaniu do ubiegłorocznej edycji konkursu widać większe zainteresowanie mieszkańców dbałością o swoje najbliższe otoczenie, widać to po wyższej punktacji jurorów oraz w otoczeniu budynków wspólnot mieszkaniowych.

- Największym sukcesem jest to, że przy okazji upiększania swojego otoczenia nasi mieszkańcy stworzyli aktywną społeczność, a nie ukrywam że to było i jest nadrzędnym celem. To, że kiedy mieszkańcy sami dbają o swoje najbliższe otoczenie, upiększają je – to sami też pilnują porządku, zapobiegają dewastacjom – to, że wokół jest ładniej motywuje ich, by było jeszcze lepiej. To są ponadto konkretne oszczędności, bo oznacza mniej napraw, remontów – choćby klatek czy korytarzy. Jest ta wartość dodana w którą również celowaliśmy jako Zarządca.

Wspólnie z wydziałem promocji Urzędu Miejskiego już planujemy kolejną konkursową edycję.

- Będziemy chcieli zapewnić jeszcze więcej nagród indywidualnych, by wyszukiwać i nagradzać te osoby, które wykazują się aktywnością w swoim środowisku, chcemy wspierać i kształtować takich  lokalnych liderów, którzy będą innym pokazywać dobry przykład – jako to robi choćby pani Irena Żołądek czy pani Barbara Podgórska – sąsiedzi patrząc na ich pracę chętniej i częściej porządkują i uatrakcyjniają swoje ogródki – mówi Prezes Siekierski.

„Głos Wyszkowa” także za rok będzie z wyszkowianami dbać o ogrody i skwery w konkursie „Moje piękne miasto” - bo i w ósmej edycji konkursu będziemy jego patronem medialnym.

 

 

 

Galeria zdjęć konkursu

ul. Łączna

 więcej

ul. Na Skarpie

 więcej

ul. Okrzei

 więcej

ul. Przemysłowa

 więcej

ul. Serocka

 więcej

ul. Sowińskiego

 więcej