Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Inwestor zastępczy

 

Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oferuje usługi w zakresie:

 

- przygotowania założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym,

 

- przygotowania dokumentacji przetargowej dla procesu projektowego i realizacji inwestycji,

 

- pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy wznoszeniu obiektów budownictwa mieszkaniowego oraz uzbrojenia terenu pod budowę

 

- budowy budynków wielorodzinnych oraz jednorodzinnych finansowanych ze środków przyszłych właścicieli,

 

- rozliczanie finansowe wykonawcy, w tym płatności przejściowe i końcowe za roboty budowlane.

 

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej