Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Inne nieruchomości

 

Wyszkowskie TBS sp. zo. o. zarządza na podstawie umowy o zarządzaniu z Gminą Wyszków:

 

1. Cmentarzem Miejskim w Wyszkowie ;

2. Terenem byłego wysypiska śmieci;

3. Budynkiem po byłej bibliotece w Kamieńczyku;

4. Dworcem PKP w Wyszkowie

 

 

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej