Wyszkowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

07-200 Wyszków, ul. Komunalna 1, tel/fax (029) 742-38-29,

e-mail: wtbswyszkow@xl.wp.pl

Budujemy mieszkania na wynajem

 

Nasza oferta:

 

 Mieszkania w systemie TBS

 Mieszkania własnościowe

 Garaże

 Podziemne miejsca postojowe

 

 więcej

Misja i cele

 

Oprócz podstawowego zadania jakim jest budowa mieszkań na wynajem oraz ich eksploatacja, ustawodawca przewidział dla TBS-ów możliwości innych działań, w szczególności związanych z budownictwem i infrastrukturą towarzyszącą i pozyskiwanie dodatkowych dochodów.

 

Towarzystwa działają na zasadzie "non profit"; są nastawione w większym stopniu na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych niż generowanie zysków. Wszystkie wypracowane środki przeznaczają na realizację podstawowego celu tj. budowę mieszkań.

 

Program społecznego budownictwa czynszowego zakłada stosowanie umiarkowanych czynszów i jest adresowany do gospodarstw domowych o niewysokich dochodach, w szczególności rodzin młodych nie posiadających prawa do własnego mieszkania jak również zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego i środków własnych na jego zakup.

 

Czynsz płacony przez najemców musi być ekonomiczny; jego wysokość musi wystarczyć na spłatę kredytów zaciągniętych na budowę, pokrycie kosztów eksploatacji i remontów ale jednocześnie jest ograniczona ustawowo do 4 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.

 

Dostępność mieszkań na wynajem ułatwia rodzinom mobilność związaną z karierą zawodową. Społeczne budownictwo czynszowe jest rozwiązaniem doskonale wpisującym się  pomiędzy mieszkania socjalne oraz komercyjne. Słusznie więc Towarzystwa są uważane za ważne ogniwa realizacji polityki mieszkaniowej gmin.

 

System społecznego budownictwa czynszowego funkcjonuje w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Umożliwia łączenie kapitałów publicznych z budżetu państwa w formie preferencyjnych kredytów i budżetów gmin oraz osób fizycznych zainteresowanych najmem i zakładów pracy w formie partycypacji.

 

Galeria zdjęć

 

Blok WTBS

przy ul. Kościuszki 41a

 więcej

Blok WTBS

przy ul. 1 Maja 23 i 23a

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 24

 

 więcej

Blok WTBS
przy ul. Łącznej 30

 więcej

Dom WTBS
przy ul. Na Skarpie 26

 więcej